2285071340 Κατάπολα, Αμοργός amorgosbeton@yahoo.gr
hero image

 


ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΟΡΓΟΣ
______

προφίλ εταιρίας

Η εταιρία αποτελεί την εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης Μαρουσσώ Γιαννάκου που εδρεύει στα Κατάπολα και από το 1980 δραστηροποιείται με την εμπορία οικοδομικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος.
Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στο κέντρο της Αμοργού στην θέση Χλοιός Άνεμος σε ιδιόκτητο οικόπεδο 50 στρεμμάτων όπου βρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείο) και η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Επίσης διαθέτουμε στο Τερλάκι Αμοργού, μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ από όπου παράγουμε και εμπορευόμαστε δευτερογενή υλικά, χώματα και πέτρες.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 Εμπόριο οικοδομικών υλικών
 Χωματουργικές εργασίες

 Παραγωγή σκυροδέματος
 Μεταφορά σκυροδέματος

 Χονδρική - Λιανική πώληση σκυροδέματος
 

Το προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των χωματουργικών εργασιών και είναι υπεύθυνοι, πρόθυμοι και εργατικοί τηρώντας πάντα τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ορίσει.

 


Η μονάδα διαθέτει σύμβαση συνεργασίας
με τα συστήματα ΑΑΝΕΛ και ΑΝΑΚΕΜ και είναι κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.